hóa chất

máy - thiết bị

thông tin liên hệ
công ty cp hoá chất & thiết bị hữu phát

0964 425 486 - 0915 540 008

Máy Móc Và Thiết Bị Công Nghiệp

Máy đai thùng KZB-1
Máy đai thùng KZB-1
Sàn nâng tự động  ( Dock Leveler)
Sàn nâng tự động ( Dock Leveler)
Xe nâng tay
Xe nâng tay
Xe nâng tay
Xe nâng tay
xe nâng bàn
xe nâng bàn
Máy đai thùng Chaili JN740
Máy đai thùng Chaili JN740
Máy Hàn Chipset XDF - D2
Máy Hàn Chipset XDF - D2
Máy Hàn Chipset XDF - A0
Máy Hàn Chipset XDF - A0
Máy Hàn Chipset XDF - D
Máy Hàn Chipset XDF - D