hóa chất

máy - thiết bị

thông tin liên hệ
công ty cp hoá chất & thiết bị hữu phát

0964 425 486 - 0915 540 008

Máy Móc Và Thiết Bị Công Nghiệp

Máy đai thùng KZB-1
Máy đai thùng KZB-1
Máy đai thùng Chaili JN740
Máy đai thùng Chaili JN740
Sàn nâng tự động  ( Dock Leveler)
Sàn nâng tự động ( Dock Leveler)
Xe nâng tay
Xe nâng tay
Xe nâng tay
Xe nâng tay
xe nâng bàn
xe nâng bàn
Máy Hàn Chipset XDF - D2
Máy Hàn Chipset XDF - D2
Máy Hàn Chipset XDF - A0
Máy Hàn Chipset XDF - A0
Máy Hàn Chipset XDF - D
Máy Hàn Chipset XDF - D